Προφίλ

Η PRAXIS, μία διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο της διαμεταφοράς και των logistics, δημιουργήθηκε το 2008 από μία ομάδα επιχειρηματιών με ξεκάθαρο όραμα για τις υπηρεσίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μέλος ενός ευρύτερου ομίλου εταιρειών και αξιοποιώντας εμπειρίες δεκαετιών, συγκέντρωσε τη δραστηριότητα της για υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με έδρα το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και παράρτημα στον Ασπρόπυργο Αττικής, με συνολικό μέγεθος 4.000 τμ.

Εξασφαλίζοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, η PRAXIS παράλληλα επένδυσε σε τεχνολογίες αιχμής, που σε συνδυασμό με το εκπαιδευμένο προσωπικό της, προσθέτουν στην αλυσίδα αξίας του κάθε πελάτη.

Η αποδοχή και αναγνώριση που απολαμβάνει η PRAXIS για τις υπηρεσίες της στην αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας, αντικατοπτρίζεται αισθητά τόσο από τις στρατηγικής σημασίας συνεργασίες που έχει αναπτύξει, όσο και από την συνεχή διά στόματος διεύρυνση του πελατολογίου της.

Eπικοινωνία

PRAXIS Α.Ε.
Εθνικών & Διεθνών
Οδικών Μεταφορών

Θεσσαλονίκη
Ιωνίας 11 - Καλοχώρι
Τ.Κ. 57009 - Τ.Θ. 1174
Τ: 2310 289.014
F: 2310 289.015

icon 

Αθήνα
Θέση Σουρέζα - Ασπρόπυργος
Τ.Κ. 19300
Τ: 210 55.73.965
F: 210 55.73.961

icon

E: info@praxismet.gr

Αποθήκευση

warehouse

Με την υπηρεσία Logistics Solutions in Praxis (LSP), αναλύουμε το μοντέλο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να δημιουργούμε αξία εκεί που φαινομενικά δεν υπάρχει.
Αναλυτικοτερα διακρίνουμε τις υπηρεσίες αποθήκευσης στις εξής:

 • Σχεδιασμός και οργάνωση του αποθηκευτικού σας χώρου στις εγκαταστάσεις της PRAXIS
 • Διακριτός αποθηκευτικός χώρος ανά αποθέτη
 • Φυσική παραλαβή
 • Ταυτοποίηση και ποιοτικός έλεγχος
 • Εναπόθεση
 • Αποθήκευση σε παλετοθέσεις και σε ελεύθερους χώρους όλων των συσκευασιών
 • Συλλογή (τεμάχιο / κιβώτιο / παλέτα)
 • Ανασυσκευασία
 • Σήμανση
 • Παρακολούθηση των αποθεμάτων σας, με τεχνολογίες αιχμής

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η παρακολούθηση των εμπορευμάτων και ο προγραμματισμός, έχουν επαρκώς αυτοματοποιηθεί μέσω συστήματος διαχείρισης αποθήκης (WMS).
Μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες, ολοκληρώνεται η διάθεση των προϊόντων σας στον τελικό παραλήπτη.

Αυτές είναι:

 • Παραλαβή και καταγραφή εμπορευμάτων
 • Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος
 • Παραγγελιοληψία
 • Έκδοση φορολογικών παραστατικών
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Απογραφές stock
 • Διάθεση προϊόντων

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

 • Μεταφορά σε φορολογική αποθήκη
 • Εργασίες εκτελωνισμού
 • Τραπεζικές εργασίες
 • Μεταφορά σε αποθήκη

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ (CROSS DOCKING)
Τα κέντρα διανομής και αποθήκευσης που διαθέτουμε, παρέχουν ειδικούς χώρους άμεσης προώθησης, για τη διακίνηση εμπορευμάτων μέσω άλλης χώρας (transit freight), στα οποία δεν απαιτείται η αποθήκευση.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Στα διακινούμενα εμπορεύματα, προσφέρεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη των εμπορευμάτων που βρίσκονται εντός των αποθηκών μας.

Επικοινωνία

Φόρμα επικοινωνίας

 Ηλεκτρονικά

2310.289014 | 210.5573965

 Τηλεφωνικά

2310.289015 | 210.5573961

 Fax