Προφίλ

Η PRAXIS, μία διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο της διαμεταφοράς και των logistics, δημιουργήθηκε το 2008 από μία ομάδα επιχειρηματιών με ξεκάθαρο όραμα για τις υπηρεσίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μέλος ενός ευρύτερου ομίλου εταιρειών και αξιοποιώντας εμπειρίες δεκαετιών, συγκέντρωσε τη δραστηριότητα της για υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με έδρα το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και παράρτημα στον Ασπρόπυργο Αττικής, με συνολικό μέγεθος 4.000 τμ.

Εξασφαλίζοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, η PRAXIS παράλληλα επένδυσε σε τεχνολογίες αιχμής, που σε συνδυασμό με το εκπαιδευμένο προσωπικό της, προσθέτουν στην αλυσίδα αξίας του κάθε πελάτη.

Η αποδοχή και αναγνώριση που απολαμβάνει η PRAXIS για τις υπηρεσίες της στην αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας, αντικατοπτρίζεται αισθητά τόσο από τις στρατηγικής σημασίας συνεργασίες που έχει αναπτύξει, όσο και από την συνεχή διά στόματος διεύρυνση του πελατολογίου της.

Eπικοινωνία

PRAXIS Α.Ε.
Εθνικών & Διεθνών
Οδικών Μεταφορών

Θεσσαλονίκη
Ιωνίας 11 - Καλοχώρι
Τ.Κ. 57009 - Τ.Θ. 1174
Τ: 2310 289.014
F: 2310 289.015

icon 

Αθήνα
Θέση Σουρέζα - Ασπρόπυργος
Τ.Κ. 19300
Τ: 210 55.73.965
F: 210 55.73.961

icon

E: info@praxismet.gr

Τεχνολογία

technology

Η PRAXIS, όπως αρμόζει σε κάθε σοβαρή εταιρεία που σέβεται και εκτιμά τη δύναμη της πληροφόρησης, έχει μελετήσει και επενδύσει στις πλέον σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους εισαγωγής, αξιοποίησης και αποθήκευσης των καθημερινών δεδομένων που διαχειρίζεται.
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, η PRAXIS έχει δημιουργήσει ένα ενιαίο δίκτυο υπολογιστών, αποτελούμενο από διακομιστές (servers) και τερματικά. Η επικοινωνία των υπολογιστών αυτών από κάθε κέντρο διανομής της PRAXIS επιτυγχάνεται με την υλοποίηση δικτύου VPN (Virtual Private Network - Ιδεατό Ιδιωτικό Δίκτυο).
Κάθε κέντρο διανομής της PRAXIS διαθέτει δικό του fileserver (διακομιστή αρχείων) υπεύθυνο για την άμεση και ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση όλων των απαραίτητων αρχείων, database server (διαχειριστή βάσεων δεδομένων) υπεύθυνο για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δεδομένων και email server (διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για την απρόσκοπτη και συνεχή αποστολή και λήψη των διαφόρων μηνυμάτων που στέλνει και δέχεται.

Ο παραπάνω εξοπλισμός συμπληρώνεται με τις απαραίτητες περιφερειακές συσκευές:

  • Εκτυπωτές laser, ψεκασμού μελάνης (inkjet), dot-matrix (κρουστικούς) και θερμικούς υπεύθυνους για τις καθημερινές ανάγκες εκτύπωσης των διαφόρων παραστατικών, φορτωτικών, ετικετών και άλλων εγγράφων
  • Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, συσκευές fax και scanners (σαρωτές εγγράφων και εικόνων)
  • Σύγχρονο ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο με πρόσθετες τεχνολογίες αιχμής για την καλύτερη και πλέον αξιόπιστη τηλεφωνική επικοινωνία

Όλα τα παραπάνω μελετώνται, σχεδιάζονται, υλοποιούνται και υποστηρίζονται από αξιόπιστους και αποτελεσματικούς συνεργάτες και οι οποίοι είναι αρωγοί στη συνεχή προσπάθεια της PRAXIS για ανάπτυξη και βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών της προς τους πελάτες της.

Επικοινωνία

Φόρμα επικοινωνίας

 Ηλεκτρονικά

2310.289014 | 210.5573965

 Τηλεφωνικά

2310.289015 | 210.5573961

 Fax